top of page

''Tijdens de regering van Willem I, koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, groothertog van Luxemburg; enz., enz. is deze toren onder het bestuur van admiraal Jonkheer Ant. Corn. Twent, ridder der Orde van de Nederlandse Leeuw, inspecteur generaal over het Loodswezen, herbouwd en een catdioptriek licht daarop gesteld, zijnde de eerste steen gelegd door den kapitein luitenant ter zee Herm. Adr. Karnebeek, ridder der militaire willemsorde, tijdelijk onder inspecteur over het loodswezen te Amsterdam op den 20 Juny 1839 en het licht voor het eerst ontstoken op 14 November van het zelfde jaar'.

 

Bovenstaande tekst staat op de gedenksteen boven de toegangsdeur van de vuurtoren van Marken. Het is lange tijd geleden dat de "tijdelijke onder-inspecteur over het loodswezen" de eerste gedenksteen heeft gelegd voor de herbouw van de vuurtoren.

 

Al in 1700 werden er ter beveiliging van de vitale scheepvaartwegen naar Amsterdam en het achterland rond de Zuiderzee een drietal bakens gebouwd; Marken met een kolenvuur; de Ven nabij Enkhuizen en bij Durgerdam, olielampen in een lantaarn. Voor deze vuren/bakens op de Zuiderzee moesten de schepen jaarlijks belasting betalen ten bewijze waarvan ze een bakenloodje ontvingen met een afbeelding van de "Suydersee Vuur Bakens" en het jaartal. Deze drie torens hadden eenzelfde vierkante opbouw die in de Ven nog bewaard is gebleven. Ook op het eiland Urk brandde in de 17e eeuw een kolenvuur, niet alleen voor de vissers maar ook voor de "pilotage" op Amsterdam.

 

De huidige vuurtorens van Marken en Urk zijn gebouwd naar een ontwerp van de inspecteur Maritieme Werken J. Valk.

 

Voor de verlichting werd gebruik gemaakt van de vinding van de natuurkundige Fresnel waarbij cylindrische lenzen rondom een grote olielamp geplaatst zijn zodat een geconcentreerde lichtbundel ontstaat.

 

De vuurtoren van Marken, vanwege zijn karakteristieke vorm ook wel het "Paard van Marken" genoemd functioneert nog altijd als baken voor de scheepvaart.

 

Tegenwoordig niet meer voor de grote zeevaart op Amsterdam maar voor de binnenvaart en recreatievaart. Het licht van de vuurtoren van Marken is thans een onderdeel van een uitgebreid stelsel van betonningen en bebakening dat het gehele IJsselmeer en Markermeer omvat.

 

De opbouw van de toren van Marken is al jaren onveranderd gebleven. De apparatuur is in de loop der jaren diverse malen aangepast.

 

Het licht heeft een onderbroken karakter: 6 seconde helder en 2 seconde duister. Het ontsteken van het licht is geautomatiseerd, er is dus geen vuurtorenwachter meer in dienst. Maar het huis is wel bewoond.

bottom of page